THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

THẨM ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Mục đích chính của Dịch vụ Thẩm định Tình hình Tài chính là thực hiện các thủ tục thẩm định cần thiết để cung cấp cho khách hàng sản phẩm là “Báo cáo Thẩm định Tình hình Tài chính” trình bày cái nhìn cận cảnh về tình hình tài chính của đối tượng mục tiêu được lựa chọn để thẩm định, thường bao gồm những nhận xét về chất lượng tài sản, nợ phải trả, rủi ro về thuế, chất lượng lợi nhuận và tất cả các vấn đề liên quan đến tài chính của khách hàng.

Báo cáo trình bày chi tiết tất cả các phát hiện và giải thích liên quan cho từng thành phần của báo cáo tài chính của đối tượng mục tiêu. Khách hàng thường sử dụng báo cáo này để xem xét quyết định của họ về việc nên tiến hành đầu tư hay sử dụng các chiến lược đầu tư hợp lý. Báo cáo này không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào như Báo cáo Kiểm toán hay Báo cáo Soát xét. Báo cáo này được khách hàng sử dụng cho mục đích thực hiện giao dịch nào đó của mình với đối tượng mục tiêu được lựa chọn để thẩm định, không được công bố rộng rãi ra bên ngoài.

Thẩm định mức độ tin cậy của các báo cáo tài chính:

Các báo cáo tài chính được sử dụng: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng thuyết minh báo cáo tài chính. Tuy nhiên không phải tất cả các doanh nghiệp đều có đủ năng lực để lập đầy đủ các báo cáo tài chính này. Hơn nữa các báo cáo tài chính mà ngân hàng yêu cầu sẽ cung cấp các thông tin cho bên ngoài nên các báo cáo này khi soạn thảo có thể khác so với báo cáo được lập trong nội bộ ngân hàng, vì vậy mức độ tin cậy của các báo cáo tài chính do doanh nghiệp cung cấp chưa được đảm bảo. Mặc dầu ngân hàng yêu cầu cung cấp các báo cáo tài chính đã qua kiểm toán nhưng trong thực tế đại đa số các báo cáo tài chính mà doanh nghiệp gửi cho ngân hàng đều chưa qua kiểm toán. Vì vậy thẩm định mức độ tin cậy của các báo cáo tài chính là công việc diễn ra thường xuyên của nhân viên tín dụng và họ thường thực hiện các bước sau:

  • Nghiên cứu kỹ các số liệu của báo cáo tài chính
  • Sử dụng kiến thức tài chính và khả năng phân tích để phát hiện những điểm đáng nghi ngờ trong các báo cáo tài chính.
  • Xem xét bảng thuyết minh để hiểu rõ hơn về những điểm đáng ngờ trong báo cáo tài chính.
  • Mời khách hàng đến thảo luận, phỏng vấn và yêu cầu giải thích về những điểm đáng nghi ngờ đã phát hiện.
  • Viếng thăm doanh nghiệp để quan sát và nếu cần tận mắt xem lại các tài liệu kế toán gốc.
  • Kết luận về mức độ tin cậy của các báo cáo tài chính do doanh nghiệp cung cấp.

Phân tích các báo cáo tài chính:

- Phân tích các khoản mục chủ yếu trên các báo cáo tài chính

Nội dung phân tích về sự thay đổi trong các số liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp theo thời gian (thường lấy số liệu từ 3, 4 hay 5 năm gần nhât). Số liệu trong những báo cáo tài chính này bao gồm cả con số tuyệt đối và số tương đối (tỷ lệ phần trăm trên tổng tài sản đối với bảng cân đối kế toán hoặc tỷ lệ phần trăm trên tổng doanh thu đối với báo cáo thu nhập). Số tương đối phản ánh một cách rõ ràng hơn số tuyệt đối về xu hướng tài chính quan trọng đã và đang diễn ra của doanh nghiệp vay vốn và giúp nhà phân tích có thể so sánh với doanh nghiệp khác hay so sánh với bình quân ngành.

- Phân tích các thông số tài chính chủ yếu:

* Các thông số khả năng thanh toán.

* Các thông số hoạt động.

* Thông số đòn bẩy tài chính

* Thông số khả năng sinh lợi.

ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN NHANH CHÍNH XÁC VUI LÒNG XEM TẠI ĐÂY: https://dinhgiatructuyen.com.vn/

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân – Chi Nhánh Cần Thơ

  • Địa chỉ: Số 49, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

  • Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch toàn quốc xem TẠI ĐÂY

  • Hotline: (0292) 3917 909 / Email: tdg.cantho@hqa.com.vn

  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

0989 531 453