Thẩm Định Giá Trị Hàng Hóa, Dịch Vụ

Thẩm Định Giá Trị Hàng Hóa, Dịch Vụ

Hàng hóa, dịch vụ là những hàng hóa, dịch vụ không thể thiếu cho sản xuất, đời sống, quốc phòng, an ninh bao gồm; nguyên nhiên liệu, vật liệu, dịch vụ chính phục vụ sản xuất, lưu thông; sản phẩm dáp ứng nhu cầu cơ bản của con người và quốc phòng, an ninh.

Thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ là việc khách hàng tìm đến các công ty thẩm định giá yêu cầu thẩm định giá các tài sản về hàng hóa, dịch vụ để xác định được giá trị chính xác của tài sản hàng hóa dịch vụ đó nhằm giúp khách hàng thực hiện được mục đích của mình.

Khi thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ các thẩm định viên phải đảm bảo 2 nguyên tắc cơ bản sau:

1) bảo đảm bù đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với giá trị thị trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế_xã họi của nhà nước trong từng thời kỳ có tác động đến hàng hóa, dịch vụ.

2) Kịp thời điều chỉnh giá khi các yếu tố hình thành thay đổi

Hồ sơ thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ

  • Giấy yêu cầu thẩm định giá do khách hàng lập (có mẫu kèm theo)
  • Danh mục tài sản thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ
  • Các chứng từ khác có liên quan tới hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho cong tác thẩm định

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Hoàng Quân – Chi Nhánh Cần Thơ

  • Địa chỉ: Số 49, Đường 3/2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
  • Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch toàn quốc xem TẠI ĐÂY
  • Hotline: (0292) 3917 909 / Email: tdg.cantho@hqa.com.vn
  • Tags:

Gửi yêu cầu báo giá

0989 531 453